Green Spring 2015

KNVRO en KNUROO organiseren dit jaar een dag van de Reserve “te velde” bij het 12-13 Li in SPA. De dag is voorbehouden aan reservisten die geen legerdienst hebben gedaan (dus gerekruteerd werden na 1994) en geen beroepsmilitair zijn geweest. Het doel van deze dag is de “jonge” reservisten de mogelijkheid te bieden hun militaire kennis verder te […]

info@reserve: Nieuwe brochures

Een nieuwe rekruteringscyclus voor de reserve kondigt zich aan. Weldra worden de nieuwe vacatures voor 2015 via deze website publiek gemaakt. Daarbij hoort niet alleen een nieuwe brochure voor kandidaat-reservemilitairen maar ook een vernieuwde brochure over de reserve in het algemeen. De brochure ‘The reserve – together we achieve more!’ is opgesteld in beide landstalen […]

info@reserve: Samen sterk!

Wist je dat de Koninklijke Nationale Vereniging van Reserveofficieren (KNVRO) en de Koninklijke Nationale Unie van Reserve-onderofficieren (KNUROO ) naar jaarlijkse gewoonte samen een competitie organiseren? Elke reservemilitair die tot een eenheid of staf behoort kan deelnemen aan die tweedaagse gebeurtenis. Naast de Belgische ploegen nemen elk jaar enkele buitenlandse ploegen deel. Zwitserland probeert jaarlijks […]

Alert op elk moment

“Altijd alert zijn. Dat is belangrijk in mijn job.” Aan het woord is Xavier Joyeux, verpleegkundige op de spoedafdeling van een Brussels ziekenhuis. Maar hij is ook verpleegkundig reserveonderofficier in het militair hospitaal in Neder-Over-Heembeek. Het is perfecte match voor de uitwisseling van kennis en ervaring tussen Defensie en de reservemilitair. “Ik heb steeds interesse […]

De Reserve internationaal

Wist je dat de reserve ook op internationaal vlak actief is? Hiermee bedoelen we niet meteen dat er reservemilitairen in het buitenland werken voor Defensie, maar dat België deelneemt aan internationale fora die de belangen van de reserve aankaarten. Die fora zijn het National Reserve Forces Committee (NRFC), deConféderation Interalliée des Officiers de Réserve (CIOR) […]

De statuten: KNUROO

KNUROO Vereniging zonder winstgevend doel STATUTEN Klik hier om het volledige document van de statuten te downloaden HOOFDSTUK I : BENAMING – MAATSCHAPPELIJKE ZETEL – DUUR Art. 1. Op initiatief van een groep dienstplichtige Reserveonderofficieren werd op 10 februari 1937 een Vereniging zonder Winstgevend Doel opgericht die de benaming « Nationale Unie van Reserve Onderofficieren […]

Alles in goede banen leiden…

De Movement Control Group (MCG) is een eenheid waarvan de detachementen verspreid zijn over heel België. De staf is gecentraliseerd in Peutie. De eenheid organiseert, coördineert en controleert alle bewegingen van militair personeel en materieel langs de baan, het spoor, de binnenwateren maar ook tijdens zee- en luchthavenoperaties. En dat doen ze in binnen- en […]