De Reserve internationaal

CIOR

Wist je dat de reserve ook op internationaal vlak actief is? Hiermee bedoelen we niet meteen dat er reservemilitairen in het buitenland werken voor Defensie, maar dat België deelneemt aan internationale fora die de belangen van de reserve aankaarten. Die fora zijn het National Reserve Forces Committee (NRFC), deConféderation Interalliée des Officiers de Réserve (CIOR) en de Conféderation Interalliée des Sous-Officiers de Réserve (CISOR). Een kleine voorstelling.

Het NRFC werd opgericht in 1981 en bestaat uit de deelnemende NAVO landen, permanente waarnemers (zoals Australië, Zuid-Korea, Nieuw-Zeeland, Georgië, Zweden, …) en verbindingsofficieren (NAVO Internationale Militaire Staf (Brussel), SHAPE ACO (Bergen) en ACT (Norfolk/)). Momenteel telt dit comité dertig landen. Het doel van het NRFC bestaat erin om de belangen van de reserve te behartigen door informatie en ervaringen uit te wisselen onder de deelnemende landen. Sommige landen hebben een lange traditie met reserve-eenheden en -militairen, terwijl andere nog maar recentelijk de dienstplicht hebben opgeschort of afgeschaft. Zij proberen nu hun reservecapaciteit op te bouwen. Tijdens de bijeenkomsten komen thema’s aan bod met betrekking tot de opleiding en training van reservemilitairen, steun aan de werkgever bij een wederoproeping (concept Employers Support) en communicatie (het publiek informeren over de reserve).

De dagelijkse leiding van het NRFC is in handen van een voorzitter en een secretariaat-generaal die o.a. verantwoordelijk zijn voor de opmaak van de agenda en het verspreiden van de vergaderingsverslagen. Jaarlijks bezorgt de voorzitter een activiteitenverslag aan het Militair Comité van de NAVO.

Sinds augustus 2014 heeft Bulgarije het NRFC-voorzitterschap, voor een periode van twee jaar. De vergaderingen van het NRFC worden voor België bijgewoond door HRB-DNR. Bijkomende informatie daarover vind je hier.

Op gelijkaardige wijze neemt de Koninklijke Nationale Vereniging van Reserve-officieren (KNVRO) actief deel aan de Conféderation Interalliée des Officiers de Réserve (CIOR) en haar medische zusterorganisatieConféderation Interalliée des Officiers Médicaux de Réserve (CIOMR). Die organisaties kaderen eveneens binnen de NAVO. Naast allerlei activiteiten die open staan voor alle leden is ook het internationale netwerk interessant. Hier ontmoeten reservisten elkaar en kunnen zo hun netwerken aan elkaar koppelen. Gedurende de congressen worden allerlei thema’s over de reserve besproken en bestaat er ook een zekere vorm van samenwerking met het NRFC voor gezamenlijke agendapunten. Daarnaast wordt jaarlijks een symposium en een militaire competitie georganiseerd. Het symposium behandelt actuele thema’s zoals cybercrime. Meer informatie hierover vind je op hun website.

De KNUROO (Koninklijke Nationale Unie van Reserve-onderofficieren) is op haar beurt aanwezig op deConféderation Interalliée des Sous-Officiers de Reserve (CISOR). Die streeft dezelfde doelstellingen na als de CIOR maar wordt aangestuurd door nationale verenigingen uit diverse Europese landen. Ze houden naast de bijeenkomsten van hun Centraal Comité een tweejaarlijks congres en organiseren eveneens een internationale militaire competitie (ook tweejaarlijks). Meer informatie kan je vinden op hun website.

 

Geef een reactie