info@reserve : Ken uw vakrichting! Wees administratief in orde.

Alle reservemilitairen behorende tot een eenheid (dus niet opgenomen in ACARES) ontvingen in de loop van de maand oktober 2013 een individueel schrijven van HRB waarmee een initiële vakrichting (VR) werd toegewezen. Met de invoering van de vakrichting wenst Defensie een efficiënter personeelsbeheer te realiseren door het individu op basis van zijn competenties (vakrichting) aan […]