Kolonel vlieger Rudy THEYS, DNR

Kolonel vlieger Rudy THEYS werd geboren te Turnhout op 20 juli 1960. Na het beëindigen van zijn studies aan het Sint-Victorinstituut te Turnhout, vervoegt hij in oktober 1979 de Luchtmacht als leerling-piloot. Na een opleiding op Marchetti en Alpha Jet in de vliegscholen van Goetsenhoven en Brustem behaalt hij zijn Hoger Vliegbrevet op 11 december […]

Defensie zegt wachtmeester en brigadier vaarwel (vervolg)

Luitenant-generaal Philippe GROSDENT, Vleugeladjudant van Z.M. de Koning, Directeur-generaal Human Resources, heeft ons volgende rechtzetting gestuurd. We danken hem hiervoor. De benamingen van wachtmeester en brigadier werden inderdaad afgeschaft als administratieve graden, maar ze blijven nochtans van toepassing bij de twee eenheden van de Maneuvertroepen die de tradities van Cavalerie verderzetten, nl. het Bn Med […]

Onze minister van Defensie: Steven Vandeput

Steven VANDEPUT is op 30 maart 1967 in Hasselt geboren, is getrouwd en heeft 2 kinderen. Voor zijn politieke loopbaan, heeft hij handels- en financiële wetenschappen gestudeerd bij de Economische Hogeschool Limburg. Na zijn legerdienst bij de Medische Dienst in 1993 is hij een carriere als zelfstandig ondernemer begonnen. Hij is vandaag nog altijd Gedelegeert […]

Hartelijke toenadering tussen de twee nationale verenigingen van reservisten

Het woord van de Voorzitter van KNVRO Beste vrienden Reservisten, Eindelijk hebt u het eerste exemplaar van ons nieuw tijdschrift ontvangen! Sinds een jaar droomden onze beide verenigingen er van u een gemeenschappelijk tijdschrift aan te bieden als uithangbord voor de volledige Reserve. Een tijdschrift waarin iedereen zich kan terugvinden en andere verenigingen beter kan […]