Activiteiten

In ieder provincie werden één of meer kringen van de K.N.U.R.O.O. opgericht. In deze kringen vinden de R.O.O. geldige ontmoetingsplaatsen zowel voor hun burgerlijke als militaire belangen.

Deze kringen richten vele activiteiten in zoals, voordrachten, filmvoorstellingen, schietwedstrijden, marchen, oriëntatie en uithoudings-cross, dropping, enz.

In deze kringen heerst de beste verstandhouding en werd er een familiale sfeer geschapen. Hierdoor zijn sommige kringen er zelfs in geslaagd buiten de gewone activiteiten, feesten met een familiaal karakter in te richten.

over de grenzen heen…

De Koninklijk Nationale Unie van Reserve-Onderofficieren van België is één van de basisleggers van de Europese Vereniging van Reserve-Onderofficieren, A.E.S.O.R.

Deze Vereniging groepeert de Nationale Verenigingen van R.O.O. uit verschillende Europese landen (zelfs neutrale landen zoals Zwitserland en Oostenrijk maken er deel van uit).

Het voorzitterschap van de A.E.S.O.R wordt voor een termijn van 2 jaar waargenomen door ieder land om de beurt.

Het land dat het voorzitterschap waarneemt richt tijdens het eerste jaar van zijn mandaat een Groot Congres in waaraan R.O.O. uit alle hoeken van Europa in grote getale deelnemen.

Tijdens het tweede jaar wordt een wedstrijd ingericht waar R.O.O. van al de lidstaten deelnemen aan verschillende proeven zoals schieten, hindernissenbaan, oriëntatiecross, kanovaren, zwemmen, granaatwerpen enz…

Deze internationale wedstrijden worden zeer op prijs gesteld door de jonge R.O.O. en in het bijzonder door diegenen die aan gelijksoortige wedstrijden deelgenomen hebben tijdens hun dienstplicht.

De R.O.O. die aan deze wedstrijden wensen deel te nemen worden hiervoor terug onder de wapens geroepen en doen de verplaatsingen naar het buitenland over het algemeen met een militair vliegtuig.