De Reserve, vandaag, morgen en in de buurlanden

Enkele honderden reservisten hebben op zaterdag 14 november het symposium bijgewoond rond ‘De reserve, vandaag en morgen’. De avond begon met een minuut stilte ter nagedachtenis van de doden tijdens de aanslagen in Parijs, de avond voordien. Minister van Defensie Steven Vandeput was niet aanwezig op het symposium aan de Koninklijke Militaire School in Brussel. […]

Reservisten nemen het tegen elkaar op in Spa

In en rond de kazerne van het Bataljon 12 Linie Prins Leopold – 13 Linie werd op 29 en 30 oktober 2015 de nationale competitie van de reservisten gehouden. Reservistenploegen uit binnen- en buitenland zakten af naar Spa om zich met elkaar te meten. Gespreid over twee dagen moesten de deelnemers zich op fysiek en […]

Eindejaarsdropping 2015

Beste vrienden, sympathisanten, Onze eerste “Eindejaarsdropping” in Munte was een succes, er waren weliswaar minder deelnemers dan de jaren voordien in Ursel, maar de sfeer was daarom zeker niet minder. Daarom een tweede editie die even plezant, avontuurlijk, modderig, nat, koud en kameraadschappelijk zal zijn als de eerste editie. Wie zich geroepen voelt om deel […]

Uitstap in Walcheren op zaterdag 3 oktober 2015

Op zaterdag 3 oktober 2015 kunnen we terug gezamenlijk op stap en dit jaar hebben we gekozen voor een uitstap in de regio “Walcheren” (Zeeland). Ondermeer een bezoek aan het “Bevrijdingsmuseum Zeeland”, het stadje “Veere” en de “Deltawerken” staan op het programma. Het belooft een boeiende en aangename uitstap te worden. Noteer deze datum dus […]

Kolonel vlieger Rudy THEYS, DNR

Kolonel vlieger Rudy THEYS werd geboren te Turnhout op 20 juli 1960. Na het beëindigen van zijn studies aan het Sint-Victorinstituut te Turnhout, vervoegt hij in oktober 1979 de Luchtmacht als leerling-piloot. Na een opleiding op Marchetti en Alpha Jet in de vliegscholen van Goetsenhoven en Brustem behaalt hij zijn Hoger Vliegbrevet op 11 december […]

Defensie zegt wachtmeester en brigadier vaarwel (vervolg)

Luitenant-generaal Philippe GROSDENT, Vleugeladjudant van Z.M. de Koning, Directeur-generaal Human Resources, heeft ons volgende rechtzetting gestuurd. We danken hem hiervoor. De benamingen van wachtmeester en brigadier werden inderdaad afgeschaft als administratieve graden, maar ze blijven nochtans van toepassing bij de twee eenheden van de Maneuvertroepen die de tradities van Cavalerie verderzetten, nl. het Bn Med […]

Onze minister van Defensie: Steven Vandeput

Steven VANDEPUT is op 30 maart 1967 in Hasselt geboren, is getrouwd en heeft 2 kinderen. Voor zijn politieke loopbaan, heeft hij handels- en financiële wetenschappen gestudeerd bij de Economische Hogeschool Limburg. Na zijn legerdienst bij de Medische Dienst in 1993 is hij een carriere als zelfstandig ondernemer begonnen. Hij is vandaag nog altijd Gedelegeert […]

Hartelijke toenadering tussen de twee nationale verenigingen van reservisten

Het woord van de Voorzitter van KNVRO Beste vrienden Reservisten, Eindelijk hebt u het eerste exemplaar van ons nieuw tijdschrift ontvangen! Sinds een jaar droomden onze beide verenigingen er van u een gemeenschappelijk tijdschrift aan te bieden als uithangbord voor de volledige Reserve. Een tijdschrift waarin iedereen zich kan terugvinden en andere verenigingen beter kan […]

info@reserve: ‘Ik wil presteren!’ – Vaak gestelde vragen: een toelichting

Hoeveel dagen moet ik presteren? Elke reservemilitair moet jaarlijks vijf dagen (voor de vrijwilligers) of zeven dagen (voor de officieren en onderofficieren) presteren, wil hij of zij tot de ‘getrainde’ reserve behoren. Het minimumaantal prestatiedagen (5 of 7) is een norm en bijgevolg niet beperkend. Mag ik meer dan 5 of 7 dagen presteren? Ja, maar enkel […]

info@reserve : Ken uw vakrichting! Wees administratief in orde.

Alle reservemilitairen behorende tot een eenheid (dus niet opgenomen in ACARES) ontvingen in de loop van de maand oktober 2013 een individueel schrijven van HRB waarmee een initiële vakrichting (VR) werd toegewezen. Met de invoering van de vakrichting wenst Defensie een efficiënter personeelsbeheer te realiseren door het individu op basis van zijn competenties (vakrichting) aan […]