Van preventie tot interventie

Brandweerman of -vrouw word je niet zomaar. Voor velen is het een roeping, voor anderen is het de realisatie van een kinderdroom. Niet verwonderlijk, het is een boeiende, afwisselende job met een waaier aan verantwoordelijkheden in een sociaal gerichte omgeving. Ludo Popelier kan ervan meespreken. Hij is kapitein bij de brandweer van Knokke-Heist en is […]

Elke seconde telt!

“Elke seconde telt”, steekt adjudant-chef van het reservekader Patrick Jeangoût van wal. We zijn in Bevekom, waar Patrick aan het personeel van de 1 Wing les geeft over brandbestrijdingsmaatregelen. En dat is niet toevallig. Als instructeur en brandspecialist bij een opleidingscentrum voor brand en preventie in Louvain-la-Neuve, is hij de ideale persoon om zijn ervaring […]

info@reserve : DIMONA … wablief?

Dimona is het elektronische bericht waarmee de werkgever iedere in- en uitdiensttreding van een werknemer aangeeft bij de Rijksdienst voor Sociale zekerheid (RSZ) of de Dienst voor Bijzondere Socialezekerheidsstelsels DIBISS. De Dimona-aangifte is verplicht voor alle werkgevers uit de publieke en private sector, dus ook voor het personeel van Defensie!  Dimona bevat de gegevens over het […]

Green Spring 2015

KNVRO en KNUROO organiseren dit jaar een dag van de Reserve “te velde” bij het 12-13 Li in SPA. De dag is voorbehouden aan reservisten die geen legerdienst hebben gedaan (dus gerekruteerd werden na 1994) en geen beroepsmilitair zijn geweest. Het doel van deze dag is de “jonge” reservisten de mogelijkheid te bieden hun militaire kennis verder te […]

info@reserve: Nieuwe brochures

Een nieuwe rekruteringscyclus voor de reserve kondigt zich aan. Weldra worden de nieuwe vacatures voor 2015 via deze website publiek gemaakt. Daarbij hoort niet alleen een nieuwe brochure voor kandidaat-reservemilitairen maar ook een vernieuwde brochure over de reserve in het algemeen. De brochure ‘The reserve – together we achieve more!’ is opgesteld in beide landstalen […]

info@reserve: Samen sterk!

Wist je dat de Koninklijke Nationale Vereniging van Reserveofficieren (KNVRO) en de Koninklijke Nationale Unie van Reserve-onderofficieren (KNUROO ) naar jaarlijkse gewoonte samen een competitie organiseren? Elke reservemilitair die tot een eenheid of staf behoort kan deelnemen aan die tweedaagse gebeurtenis. Naast de Belgische ploegen nemen elk jaar enkele buitenlandse ploegen deel. Zwitserland probeert jaarlijks […]

Alert op elk moment

“Altijd alert zijn. Dat is belangrijk in mijn job.” Aan het woord is Xavier Joyeux, verpleegkundige op de spoedafdeling van een Brussels ziekenhuis. Maar hij is ook verpleegkundig reserveonderofficier in het militair hospitaal in Neder-Over-Heembeek. Het is perfecte match voor de uitwisseling van kennis en ervaring tussen Defensie en de reservemilitair. “Ik heb steeds interesse […]

Alles in goede banen leiden…

De Movement Control Group (MCG) is een eenheid waarvan de detachementen verspreid zijn over heel België. De staf is gecentraliseerd in Peutie. De eenheid organiseert, coördineert en controleert alle bewegingen van militair personeel en materieel langs de baan, het spoor, de binnenwateren maar ook tijdens zee- en luchthavenoperaties. En dat doen ze in binnen- en […]