2006-2009
Dominique Helbois (4)

Dominique HELBOIS

 

Dominique HELBOIS werd geboren te Doornik op 7 december 1951. Hij is gehuwd met Marie-Ange en ze hebben twee kinderen (van 29 en 25 jaar).

 

Na zijn hoger onderwijs beëindigd te hebben in de richting "moderne economie", ging hij over naar de Facultés Universitaires Catholiques de Mons (FUCaM), waar hij in 1973 de Licentie in Toegepaste Economische Wetenschappen behaalde, en in 1974 de Master in Toegepaste Economische Wetenschappen – Financieel Beheer.

 

In 1981 bekwam hij, ook aan de FUCaM, zijn titel van Doctor in de Toegepaste Economische Wetenschappen (in samenwerking met de RUG Gent), na een thesis ingediend te hebben over "La modélisation de la gestion budgétaire des universités par la programmation multi critères".

 

Hij bekleedde of bekleedt nog steeds verschillende functies bij de FUCaM : Onderzoeker (1974), Onderzoeksmedewerker (1980), Eerste Assistent (departement informatiesystemen ; 1981), Werkleider (departement beheer van KMO’s ; 1984), Lesgever – Hoofd van het departement KMO en informatiesystemen (1989), Gelast met opdrachten bij het Rectoraat – verantwoordelijk voor de begrotingen (1995), Hoogleraar (1997), Directeur van de Dienst "environnement" (deze dienst is belast met alle opdrachten buiten wetenschappelijk onderzoek en academische vorming; hij herneemt dus de dienst van raadgevingen aan instellingen (private of openbare ondernemingen, zowel in de handelssector als in de niet-handelsgebonden). Hij is ook Lid van de Rectorale Raad en van het Directiecomité van de FUCaM.Hij is ook Bezoekend Hoogleraar aan de aux Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix de Namur (FUNDP) in beheersboekhouding, en lid van verschillende commissies (m.b.t. verdergezette vorming) van de Leuvense Acadeémie en van de Conseil des Universités Francophones (CIUF). Hij komt regelmatig tussen in bijscholingsverseminaries van het Instituut van Bedrijfsrevisoren en van het Instituut van Boekhoudkundige experts, alsook van organismen zoals de VDAB en Bruxelles Formation.

 

Hij volbracht zijn militaire dienst als Kandidaat Reserveofficier in de ISch te ARLON (1976), en na bevorderd te zijn tot de opeenvolgende graden, werd hij bevorderd tot Reserve Kolonel op 28 december 2007.

 

Hij bekleedde verschillende functies, eerst bij 3 Ch (Chef de Pl Inf légère, Comd2d Cie EMS, S2), dan bij het Regt Prov HNT (Adjoint S3, S3, Comd2d), en werd in 2004 Offr Sup Adjt Prov HNT.Hij was tevens lid van het Comité Employer Support (van JSO-P/Res) en ELO Province HNT.Hij was bestuurder van de CROR Mons, en Voorzitter van deze Kring (van 1987 tot op datum van verkiezing tot NVz van KNVRO).

 

Hij is tevens lid van de Raad van Bestuur van KNVRO sedert 1981. Hij bekleedde, in het bureau van KNVRO, de functies van G5 (2000-2003) en van Ondervoorzitter LM (2004-2006).

 

Nationaal Voorzitter van KNVRO van de AV 2006 tot de AV 2010.