2014-2018
philippe_rousseau_pdt_041.jpg

Philippe ROUSSEAU

1955 -

 

Philippe ROUSSEAU werd geboren te Luik op 8 juli 1955. Hij is gehuwd en vader van 4 kinderen.

Vorming:

Licentiaat in de rechten, licentiaat in de criminologie en geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs in de sociale wetenschappen aan de Université de Liège. Aanvullende studies in de oorlogscriminaliteit aan de Université de Liège. Vorming als raadgever in het recht van de gewapende conflicten aan de Koninklijke Militaire School.

Burgerlijke carrière:

Hij is ambtenaar bij Justitie, heeft altijd gewerkt op het gebied van de strafuitvoering en heeft achtereenvolgens de functies bekleed van directeur van een penitentiaire instelling, assessor bij de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling, regionaal directeur van de justitiehuizen en assessor bij het tribunaal voor de uitvoering van de straffen. Hij is nu juridisch adviseur bij de algemene administratie van de justitiehuizen (waarvan de communautarisering aan de gang is), meer bepaald belast met het beheer van het partnerschap privé/publiek.

Militaire carrière:

Hij kreeg een opleiding in de logistiek in HEVERLEE en heeft zijn militaire dienst uitgevoerd bij het Logistiek Centrum Nr 3 (CLog3) in Ans. Hij werd op 1 november 1981 benoemd tot onderluitenant, koos vervolgens de richting "Staf" vanaf zijn opleiding als kapitein. Na een tijd een functie uitgeoefend te hebben bij de Staf van de Provincie Luik, werd hij ingedeeld bij het arsenaal van ROCOURT, dat nu het Competentiecentrum voor de bewapening en het rollend materieel geworden is. Hij kreeg ondertussen een opleiding als raadgever in het recht van de gewapende conflicten, werd vanaf 2007 ingedeeld bij de Algemene Directie Juridische Steun en Bemiddeling (DGJM), waar hij in de internationale sectie de functie van legal advisor uitoefende. Hij werd in december 2012 tot kolonel bevorderd na de verdediging van een researchpaper met de titel: "Heeft het nucleair non-proliferatieverdrag nog een toekomst?"

Deelname aan verschillende verenigingen:

Hij is sedert verschillende jaren lid en beheerder van de Kring Reservemilitairen van de provincie Luik en ook lid van de Nationale Vereniging van de ReserveHoofdOfficieren. Hij is sedert een tiental jaren bestuurder van KNVRO, waarvan hij van 2010 tot 2013 ondervoorzitter was.

Hij is eveneens medewerker van de Université de Liège en lid van het wetenschappelijk comité van het studiecentrum voor militair recht en oorlogsrecht, de Belgische sectie van de Internationale Maatschappij voor Militair Recht en Oorlogsrecht, waarvan hij ook lid is.

Als burger neemt hij ook actief deel aan verschillende vzw's, zowel op het vlak van het onthaal van daklozen als van de verdediging van de Mensenrechten in de wereld.