| Reglement | Lijst van de sedert 1976 toegekende medailles |

 

montage mdaille

 

 

De KNVRO medaille

De voorzitter van de sectie Frankrijk van NAVRO, Lt (R) René DESTRÉE, schonk in september 1937 een medaille die « zal toelaten al wie zich inzet et werkt voor en groter, een sterker en meer verbonden NAVRO te herkennen en te bedanken » (tijdschrift « L’Officier de Réserve » van Sep 1937).

De « KNVRO Medaille » (brons Ø 70 mm, werk van Pierre DE SOETE) wordt jaarlijks toegekend.