Samen sterk! De competitie van de Reserve

Reserve_At_Your_Service

Wist je dat de Koninklijke Nationale Vereniging van Reserveofficieren (KNVRO) en de Koninklijke Nationale Unie van Reserve-onderofficieren (KNUROO ) naar jaarlijkse gewoonte samen een competitie organiseren? Elke reservemilitair die tot een eenheid of staf behoort kan deelnemen aan die tweedaagse gebeurtenis. Naast de Belgische ploegen nemen elk jaar enkele buitenlandse ploegen deel. Zwitserland probeert jaarlijks twee ploegen af te vaardigen. Daarnaast sturen Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Polen geregeld een afvaardiging van één tot meerdere deelnemers.

Tijdens de wedstrijd nemen ploegen van vier personen het tegen elkaar op in militaire disciplines. Tijdens anderhalve dag lopen ze letterlijk een twintigtal proeven af.

De opdrachten aan de stands zijn sterk uiteenlopend. Zowel militaire kennis als fysieke uithouding worden op de proef gesteld in testen op bewapening, nachtzicht, brandbestrijding en eerste hulp. Bijkomend zijn er elk jaar specifieke testen per component en zorgt de organiserende steuneenheid voor een persoonlijke toets.

Samenhorigheid en een gezonde teamspirit zijn onontbeerlijke ingrediënten voor het welslagen. De winnende ploeg komt in aanmerking voor de Beker van de Koning. De ploeg die drie keer op rij als eerste is gerangschikt, mag die beker op het paleis officieel in ontvangst nemen en houden.

In 2014 had de competitie plaats op 23 en 24 oktober bij de 1 Wing in Bevekom. Het CRC Glons werd de grote winnaar, zowel bij de gemengde ploegen (reserveofficieren-reserveonderofficieren en reservevrijwilligers) als in het algemene klassement. Er namen dit jaar vier buitenlandse ploegen deel: twee uit het Verenigd Koninkrijk en uiteraard twee uit Zwitserland.

Geïnteresseerd? Neem tijdig contact op met de nationale verenigingen of kom geregeld kijken op deze website. Wie zich wil inschrijven, moet dat rechtstreeks doen bij de nationale verenigingen. Je deelname geldt als gewone wederoproeping en kan meetellen als minimumtraining. Het is de Directie Nationale Reserve die de uiteindelijke toelating tot deelname geeft.

 

(Tekst: Jean-Claude Carlier – Foto’s: Pascal de Pauw)