Deelname aan operaties

 

 

De reservemilitair moet niet noodzakelijk een aanvraag indienen om te behoren tot de onmiddellijk beschikbare resreve (OBR) als hij zich wenst kandidaat te stellen voor een buitenlandse operatie. In dat geval volstaat het om een aanvraag model B op te maken dat na advies korpscommandant overgemaakt wordt aan HRB-DNR voor advies. (controle “statutaire” beschikbaarheid).

Bij het model B voeg je:

(1) Een recent attest van medische geschiktheid voor deelname aan buitenlandse zendingen. Dit medisch attest moet opgemaakt worden volgens de richtlijnen van de medische component;

(2) Het competentieformulier inzake uw professionele vaardigheden zoals hernomen op de website http://www.mil.be/nl/pagina/portfolio waarin duidelijk uw contactgegevens en uw competentieprofiel en/of specialisaties vermeld worden.

Vervolgens zal HRB-DNR het model B overmaken aan stafdepartement operaties en training voor opportuniteit (opname reservelijst, eventuele aanduiding of afwijzing, …) welke kenbaar wordt gemaakt via dit model B aan HRB-DNR. Deze laatste neemt er kennis van en stuurt het model B terug naar de eenheid.

Indien het stafdepartment operaties en training u effectief wenst in te zetten, zal het de diensten van HRB-DNR hiervan op de hoogte stellen. Uiteindelijk zal HRB-DNR de nodige wederoproepingsdagen (Inclusief deze die desgevallend nodig geacht worden voor de voorbereidingsfase) programmeren en toekennen.