Ken uw vakrichting! Wees administratief in orde

 

Vakrichting

 

Alle reservemilitairen behorende tot een eenheid (dus niet opgenomen in ACARES) ontvingen in de loop van de maand oktober 2013 een individueel schrijven van HRB waarmee een initiële vakrichting (VR) werd toegewezen.

Met de invoering van de vakrichting wenst Defensie een efficiënter personeelsbeheer te realiseren door het individu op basis van zijn competenties (vakrichting) aan een functie / post te koppelen (met wel omschreven job requirements).

Een vakrichting (VR) is een groepering van functies met gemeenschappelijke professionele competenties die zich situeren in het militair, operationeel of technisch domein. Onderaan vindt u de lijst van de zestien vakrichtingen en een overzicht van de functies per VR.

Sinds 1 januari 2014 gebeurt het personeelsbeheer op basis van een toegewezen vakrichting met als gevolg dat iedere officier en onderofficier (beroeps- en reservekader) wordt ingeschreven in een vakrichting. De toewijzing van een vakrichting is gebaseerd op hetzij het huidige korps of specialiteit, hetzij de functie die wordt uitgeoefend of een opleiding die werd genoten binnen het domein van de betrokken vakrichting.

Ook zullen – na een overgangsperiode – vanaf 2016 de bevorderingscomités niet langer worden samengesteld op basis van het korps of de specialiteit, maar wel op basis van de vakrichting.

Het is dan ook van groot belang de acties gevraagd in het schrijven nauwgezet na te leven. Indien vragen, aarzel niet contact op te nemen met de diensten van HRB-DNR (1Sgt Danny DE BLOCK – 02/264.63.84).

Na ondertekening en datering “voor gezien en kennisname” vragen we om deze nota terug over te maken aan de Directie Nationale Reserve (HRB-DNR). Een exemplaar zal in uw persoonlijk dossier geklasseerd worden. Tot op heden zijn er nog altijd reservemilitairen die hierbij niet in orde zijn. Bijgevolg werd beslist om voor hen geen prestaties meer toe te laten. U hebt er alle belang bij deze persoonlijke administratieve situatie zo vlug mogelijk  te regulariseren.

U kunt het document, na ondertekening en datering “voor gezien en kennisname”,  per post (zie vermeld adres op de nota) of per Email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. terug sturen.

Indien u het document niet (meer) heeft en u wilt het regulariseren, kan u een exemplaar aanvragen via Email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Tabel 1 : Overzicht vakrichtingen

 

SERIE                           VR                                VAKRICHTINGEN

1                                 AC                                Luchtcontrole

2                                 AS                                Instelling van luchtwapensystemen

3                                 AT                                Technieken van het luchtmaterieel

4                                 CI                                 Informatievergaring

5                                 CT                                Technieken van communicatie- en informatiesystemen

6                                 EN                                Militaire en burgergenie

7                                 GS                                Inwerkstelling van grondwapensystemen

8                                 GT                                Technieken van grondmaterieel

9                                 MS                                Medische steun

10                               MT                                Medische technieken

11                               MZ                                Muziek

12                               NS                                Inwerkstelling van marinewapensystemen

13                               NT                                Technieken van marinematerieel

14                               SM                                “Supply chain” en mobiliteit

15                               ST                                Speciale technieken

16                               SU                                Algemene steun

 

Tabel 2 : Overzicht van de functies per VR

 

Luchtcontrole (AC) Functies verbonden aan Air Traffic Control en Luchtverdediging.

Inwerkingstelling van lucht-wapensystemen (AS) Piloot vliegtuigen (Gev, Transport) en helikopters, Flight Engineer, Load-masters,Mission Planning, enz.

Technieken luchtmaterieel (AT) Functies verbonden aan de Tech van het luchtMat (Avn, Heli, UAV) zoals Mecanicien Vliegtuig, avionics, enz. inclusief luchtbewapening.

Informatievergaring (CI) Functies verbonden aan de verwerving van Mil informaties: Recce, SVB, ISTAR, enz.

Technieken informatie- en communicatie systemen (CT) Functies inwerkingstelling en ondersteuning van de CIS-middelen (radio, grondradar, assistent programmeur,…). Bevat de experts in Informatica.

Militaire en burgerlijke genie (EN) Functies van GevGn, ConstructieGn en deze verbonden aan de infrastructuur (Electromec Infra van alle componenten,…), functies verbonden aan EOD, enz.

Inwerkingstelling van grond-wapensystemen (GS) Mediane Infanterie, ParaCdo, Special Forces, Mediane Cavalerie, Militaire Politie, Veldartillerie, Luchtdoelartillerie, Vliegveldverdediging, enz.

Technieken grondmaterieel (GT) Functies verbonden aan de Tech van het grondmaterieel van alle Componenten (Tech Onderhoud, Mecanicien Voertuigen, hersteller van instrumenten,…) inclusief grondbewapening, enz.

Medische steun (MS) Medische steunfuncties m.b.t. behandeling en evacuatie van patiënten, hospitaalzorgen zoals: ambulancier, brancardier, verpleger, kinesitherapeut, medische beeldvorming, enz.

Medische Technieken (MT) Bevat enkel de functies met competenties in het domein medische technieken die door een geneesheer, een tandarts, een dierenarts of een apotheker geleverd zijn.

Muzikanten (MZ) Bevat functies m.b.t. de inwerkingstelling van verschillende muziekkapellen (kapelmeester,…).

Inwerkingstelling van marine-wapensystemen (NS) Functies met competenties “aan boord” zoals: onderzeebootbestrijding (ASW), mijnenbestrijding (MCM), luchtverdediging (AAW), navigatie en gevechtsinformatie (AIO, enz.

Technieken marinematerieel (NT) Functies verbonden aan de Tech van het marinematerieel (voortstuwing, energie en platformsystemen, onderhoud,…) inclusief bewapening.

“Supply chain” en Mobility (SM) Functies m.b.t. bevoorrading, herbevoorrading en transport. Opmerking: De herstelling en het onderhoud van lucht-, grond- en marinematerieel, da took een aspect is van de “logistiek”, is hernomen in de vakrichtingen “Technieken van het materieel”.

Speciale technieken (ST) Deze vakrichting is enkel van toepassing voor Offr, en omvat vooral functies waarvoor Defensie op een specifiek diploma rekruteert (behalve IT), zoals functies Chemicus, textielingenieur, Defensiepsycholoog, Jurist, Bioloog, etc. Behoort NIET tot deze VR: architect.

Algemene Steun (SU) Deze vakrichting omvat specifieke administratieve functies (Admin Pers & Fin), Horeca, enz.