Een onvergetelijke ervaring

 

Wie ben je?

Pierre A., 32 jaar, woonachtig te Brussel, informaticus, Consultant in Cyber Security.

Wat is jouw motivatie geweest om toe te treden tot de Reserve?

Het leger als verdediger van onze vrijheden en democratische waarden heb ik altijd bewonderd komende van een familie die veel geleden heeft van de nazistische barbarij. Een loopbaan bij de actieven zou voor de hand liggend zijn maar mijn slechte fitheid als ik jonger was lag in de weg. Onlangs heb ik hieraan verholpen door een intense sportieve activiteit en gezien mijn leeftijd een indienstneming in de Reserve werd vanzelfsprekend, onder impuls van een andere reservist, sergeant (KBO) D..

Welke zijn, n.a.v. jouw beslissing, de eerste contacten met het Leger geweest? Welke waren jouw eerste indrukken?

Ten eerste een gesprek in het huis van Defensie van Brussel met een recruiter die niet echt veel leek te weten over het vormingstraject van de reservisten. Ik ben daarna een bezoek gaan brengen aan de eenheid waarvoor ik postuleerde. Deze laatste heeft mij goed ontvangen en heeft mij een overvloed aan details gegeven over mijn toekomstige functie. De volgende stap was de selectietesten in NOH, die ik vrij scherpzinnig vond. Ten laatste de inlijving in oktober 2015 en de ontvangst van de eerste dotatie: de eerste keer dat men begin zich militair te voelen.

Voor welke functie werd je weerhouden?

Verbindingsofficier bij het Militair Commando van de provincie Waals Brabant, ingelijfg in de Air Component.

Je hebt nu jouw eerste militaire opleiding in Leopoldsburg beëindigd. Wat was jouw ervaring? Wat zal jou bijblijven?

Een onvergetelijk ervaring en het ontdekken van het professionalisme van onze beroepsmilitairen. Het is een beroep met gespecialiseerde competenties waarvan de omvang door velen miskend wordt. Daarenboven onthoud ik de uitmuntende verstandhouding en bijstand binnen ons peloton. Wat mij het meest zal bijblijven is het tactisch bivac, met de nacht mars, de zwarte nacht en de onophoudelijke aanvallen van ons camp (tegelijkertijd door gewapende instructeurs en ongewapende muggen).

Wat is jouw volgende stap?

Vorming in de schoot van de eenheid, die hopelijk, zo snel mogelijk zal plaatsvinden zodat ik binnen de kortste keren operationeel zal zijn.

Uw visie voor de Reserve?

Niet echt ontwikkeld en uitgevoerd. Ik droom van een reserve die, zoals in andere landen zoals het Verenigd Koninkrijk, even operationeel zou zijn als de actieven. Met regelmatige en meer uitgebreide vormingen en dezelfde opdrachten als deze die toevertrouwd worden aan de beroepsmilitairen.