medal competitions 

 

 

Het Kenteken van de Competities

 

KNVRO heeft in 1965 een bijzonder kenteken in het leven geroepen, bestemd om die leden van de vereniging te belonen, die zich op een bijzondere wijze hebben onderscheiden als daadwerkelijke deelnemers aan de proeven van de militaire competities voor Reserveofficieren, op nationaal vlak (NMCBRK) en/of op internationaal vlak (CIOR). (Opmerking: de Nationale Schietcompetitie komt hierbij niet in aanmerking). Deze onderscheiding draagt de naam « Kenteken van de Competities ».

 

Wordt als daadwerkelijke deelnemer beschouwd, de competitor die effectief deelgenomen heeft aan de competitie. De deelname aan een competitie als organisator/medewerker wordt niet beschouwd als een actieve deelname.

 

Het is een medaille in verzilverd brons (Ø 37 mm), van de beeldhouwer-medailleur Dolf LEDEL (1893-1976).

 

Ze stelt aan de voorzijde een naar rechts gekeerde buste van een jongeman voor, kijkend naar de vijf Olympische ringen die hij op de rechterhand draagt. De achterzijde is gaaf.

 

De eerste « Kentekens van de Competities » toegekend door KNVRO waren voorzien van een beugel en hingen eerst aan een meerkleurige lint. Zeer snel werd deze vervangen door een bandje lint uit zwart leder dat aan een knop kon gehangen worden. Bij de actualisering van 2001, werd gekozen om ze aan te brengen op een zwart lederen borsthanger, waarop ook staafjes kunnen bevestigd worden.

 

Initieel stond op de achterzijde « N.V.R.O. – BELGIUM – U.N.O.R. » en werd er een volgnummer ingeslagen (volgens onze lijsten is men gegaan tot nr. 109 in 1986).

 

De eerste « Kentekens » werden toegekend in 1967 (aan 18 RO’s). Voor de jaren erna vinden we jammer genoeg geen precieze gegevens, maar op de lijst van de toegekende kentekens vinden we 56 namen tussen 1967 en 1980 (van nr. 18 tot 73).

 

Vanaf 1980, werd de lijst bijgehouden en werden er jaarlijks kentekens toegekend.

 

Helaas, dit gebeurde slechts tot in 1992!

 

In 2001 werd beslist de lijst « à jour » te zetten. Steunend op de palmaressen van de Nationale Competitie sedert 1981, hebben we een lijst opgemaakt van alle RO’s die eraan deelgenomen hebben.

 

Er werd tevens beslist een artikel aan het reglement toe te voegen waarin voorzien wordt om ook staafjes toe te kennen.

 

En begin 2002 werden er dan 31 kentekens toegekend, alsook een reeks staafjes.

 

Sedertdien wordt de lijst jaarlijks bijgehouden, en worden ook jaarlijks kentekens en staafjes uitgedeeld.

 

In 2007 werd het kenteken voor de eerste maal toegekend aan een ROO, Adjt (R) Didier DEVUE.

 

Laten we vermelden dat op het einde van 2011, de lijst niet minder dan 930 namen telt van RO’s en 250 van ROO’s die ofwel het kenteken vóór 1981 bekomen hadden ofwel sedert 1981 tenminste éénmaal aan de NMCBRK deelgenomen hebben. In totaal werden er 176 kentekens uitgedeeld.

 

Jean PLASSCHAERT

 

  Lijst van de begunstigden