De Reserve defileert opnieuw

 

 

Niet minder dan 60 reservisten, mannen en vrouwen van alle componenten en categorieën zullen op 21 juli defileren onder het bevel van de verpleger, detachementscommandant, Kolonel van de reserve Di Duca.

 

Ze behoren allemaal tot de 999 militairen van de getrainde Reserve, die hun dagelijks werk combineren met activiteiten binnen Defensie.

 

Binnen Defensie, oefent ieder van hen een ondersteunende functie uit als verbindingsofficier, infanterist, logistieker, enz. of een specialiste functie uit als tolk, jurist, ingenieur, informaticaspecialist, dokter / ambulancier / brancardier, enz.

 

Hij / zij vormen een toegevoegde waarde tot de dienst aan de Natie en zijn ambassadeurs van de burger wereld naar militairen toe en van militairen naar burgers toe. Ze verstevigen als dusdanig de band Leger – Natie. Vandaag is de Reserve militair een actieve en gemotiveerde persoon die de waarden van Defensie en van de maatschappij belichaamt.

 

Gevormd tijdens een intiatiefase van een tiental dagen (MIF) en een gespecialiseerde militaire vorming (GMV) van 8 dagen, wordt de reserve militair finaal gevormd tijdens de professionele vorming van een paar weken binnen een eenheid die afgesloten wordt door een evaluatie van één week.

 

Dit detachement bewijst dat de Reserve actief is en dat de versterking ervan door nieuwe rekruten nodig is om de toekomstige en ambitieuze projecten van 2017 en 2018 tot een goed einde te brengen. Dit jaar werden 108 plaatsen opengesteld voor 64 Nederlandstaligen en 44 Franstaligen waarvan 21 onderofficieren en 87 officieren.

 

De informatiecentra met hun “Actieve Recruiters” staan uiteraard paraat om u meer informatie te verlenen en meer roepingen te op te wekken. Ze worden bijgestaan door Reserve militairen op de stands van de verschillende componenten en de stand van de rekrutering op het koninklijk plein.

 

Aarzel niet om ze aan te spreken…

                                                                                en om deel te nemen aan het defilé uiteraard!