Reservisten getuigen op de rekruteringstand

 

21 JUL pic 1

21 juli, Koningsplein

 

Het was tijdens de april vergadering van de raad van bestuur dat het idee om pas benoemde / gepromoveerde Reservisten of Reservisten in vorming te laten getuigen tijdens de rekruteringen van de Informatiecentra als evidentie naar boven kwam. Het was vooral de intentie om de "rekruteerders" te helpen om "echt" / beter te communiceren over het militaire leven en het burgerleven van de Reservisten in 2017.

 Op de volgende algemene vergadering in mei, sprak de voorzitter van KNVRO, Kolonel (R) Rousseau erover met Generaal Thys en het was meteen raak. Het was duidelijk dat dit voorstel de uitdagingen van Defensie voor de volgende jaren tegemoet kwam. Het staat buiten kijf dat de Reserve meer gevraagd zal worden en meer zichtbaar zal zijn door (voor) de bevolking en de collega actieven. 

 

21 JUL pic 2 21 JUL pic 3

 

Logischerwijze werd er dus overeengekomen om op 21 juli 2017 een "draaiende" permanentie te hebben van "vrijwilligers" die konden getuigen op de stand van Defensie, op de hoek van de Naamsestraat en van de Koningsplein te Brussel per tijdsleuf van 3 uur. Niet minder dan 6 leden van MKNR, de lieutenanten Waronoff, Bara, Segers en Despret, alsook Sergeant Nguyen en Corporaal Lepori hebben "gepresteerd" van 09h00 tot 24h00 (met een pauze tussen 12h00 en 15h00). Hun verdienste is des te groter dat het niet mogelijk is geweest om wederoproepingen te krijgen voor deze "opdracht".

Het is dus dankzij de steun van DNR voor de « Marketing » stands, van de POC van het globale dispositief van de festiviteiten van 21 juli (Cdt Meeus), van de POC van de stand van Defensie (Cdt Van De Water) voor de coördinatie en de logistieke middelen die ter beschikking gesteld werden, van de POC ter plaatse (ADC Mertens) voor de vlotte integratie van de Reservisten binnen het personeel van de stand dat deze eerste stap (maar hopelijk duurzame) in het associëren van de woorden "rekrutering" met "Reserve" vorm heeft kunnen krijgen.

Laat je niet misleiden, het is maar een kleine stap…

Indien we coherent willen zijn zullen we aanwezig moeten zijn (fysische en materieel) op iedere "opendeur" activiteit, iedere informatiedag, elke mediatisering van Defensie, enz.

« Proud to serve in the Reserve »

 

21 JUL pic 4