Nieuws uit het Federale Parlement

763

 

Op 28 september laatstleden heeft Damien Thierry (MR), in het Federale Parlement, een voorstel van resolutie ingediend over "de evolutie et de modernisering van het Reservekader van de Krijgsmacht". Dit document kreeg de volgende referentie: DOC 54 2683/001. De tekst van dit voorstel is beschikbaar op aanvraag. KNVRO zal de gevolgen die gegeven zullen worden aan deze indiening met belanstelling volgen.