KNVRO goed vertegenwoordigd op het congres CIOR-YROW

 

YROW Group

 

In een nummer van RESERVE (tijdschriften) kan u uitgebreid lezen over CIOR/CIOMR/YROW 2015. Van 1 tot 7 augustus ging editie 2016 van het zomercongres van de "Interallied Confederation of (Medical) Reserve Officers" (CIOR/CIOMR) en de jaarlijks door hen georganiseerde "Young Reserve Officers Committee workshop (YROW)" door in Madrid, onder het ere-voorzitterschap van Koning Felipe VI van Spanje.


Dit jaar namen in totaal 60 jonge reserveofficieren uit 15 landen deel aan deze unieke training: zelf ervaren hoe multinationaal samenwerken met collega’s uit NATO en Partnership for Peace -landen verloopt. België werd naast de uitgebreidere delegatie voor CIOR en CIOMR in de YROW vertegenwoordigd door twee ‘jonge’ reserveofficieren.

 

Het CIOR-zomercongres 2016 legde naast de verschillende wetenschappelijke bijdragen een focus op resiliency: het vermogen om intact te blijven of om deze toestand terug te krijgen in alle omstandigheden. Reservemilitairen spelen een belangrijke rol in de implementatie van dit nieuw ontwikkelde resilience concept van NATO dat een antwoord wil bieden op de nieuwe uitdagingen die de recente terroristische aanslagen geven. Op het congres werden "resilience lessons learned", en "resilience programma’s" van verschillende landen, steden en agentschappen gepresenteerd die een maatschappij toestaan in alle omstandigheden de orde te handhaven en individuen hier -ook mentaal en fysiek (CIOMR)- adequaat mee om te laten gaan.

 

De Belgische delegatie CIOR CIOMR YROW bespreekt de openingsceremonie

 

De apart georganiseerde YROW-sessies vonden plaats in de Spaanse Koninklijke Militaire Academy (CESDEN), en gaven een uniek en first-hand inzicht in de werking van NATO, CIOR en CIOMR. De onderlinge voorstellingen per delegatie van het land van herkomst gaven reeds de eerste interessante eyeopeners: de relevantie, de actuele en toekomstige rol, missie en doctrine rond de Reserve in deze andere landen en de systemen die men er heeft naar onder andere aanwerving en tewerkstelling. Samengevat presteert men in vergelijking met onze Belgische situatie in alle gevallen gemiddeld meer dagen per jaar, is er uitbreiding van de aantallen reservemilitairen en bestaan er voor de reservemilitair en zijn burgerwerkgever doorgaans ook meer compenserende bijkomende maatregelen.

 

Verschillende interessante sessies handelden over cultuurverschillen, communicatieskills, leadership, en het houden van effectieve meetings, dit laatste gegeven door onder andere Maj(R) Ben Jonckers, lid van de CIOR-delegatie en de Nederlandse Lt Kol(R) Hennie Verkerk, een internationaal vermaard coach in deze materie. Ook een opfrissing en examen over het Recht van gewapende conflicten (LOAC) is een standaard item voor YROW-deelnemers.

 

De theoretische kaders werden telkens afgewisseld met effectieve rollenspelen, individuele- of groepsoefeningen, en volledige langdurige simulaties, waarvan de meest uitgebreide een effectieve NATO-oefening was met drie partijen (NATO, Noorwegen, en het fictieve Vineland), bestaande uit onderhandelaars, waarnemers en coaches. De uitgebreide debriefings gaven hierbij nog extra tips en tricks. Het werd de deelnemers snel duidelijk dat diplomatie bestaat uit onderhandelen, het sluiten van compromissen, en bovenal het vinden van een consensus. De volledige NATO-besluitvorming staat gelijk aan het vinden van deze consensus: niet iedereen moet het volledig met een standpunt eens zijn en zolang niemand het oneens is kunnen we verder gaan. Discussies tijdens de simulaties over bijvoorbeeld parameters die het al dan niet inroepen van artikel 5 (collectieve verdediging) van het NATO-handvest rechtvaardigen, gaven aanleiding tot een boeiende ervaring van multinationale en intergealieerde besluitvorming. Dit leren debatteren op een specifiek gestructureerde manier gaf een eerste zicht op de diversiteit van burger/militaire processen, tradities en waarden van bondgenoten en gaf tegelijk ook de noodzaak deze te leren begrijpen en te appreciëren. Dergelijke trainingen lijken bijzonder nuttig in de voorbereiding van joint operaties, en interoperabiliteit.

 

Workshop YROW

 

Deze sessies werden aangevuld met lokale culturele activiteiten samen met CIOR/CIOMR in en rond Madrid zoals een Spaanse avond met stierengevechten en een galadiner, beide in een unieke setting. Deze activiteiten waren de ideale kans om verder te netwerken. Misschien was deze netwerking en het bespreken van de simulaties tussendoor en na de activiteiten nog het meest verrijkende van het YROW-programma. De contacten die gemaakt werden, helpen alvast de "resiliency" te vergroten en nuttige lessons learned mee te nemen naar huis die zeker gedeeld kunnen worden in de verdere loopbaan als reservemilitair.Na deze YROW-ervaring lijkt het ons bijzonder nuttig en zelfs noodzakelijk voor onze Belgische Defensie -en meer specifiek onze reserve- om zoveel als mogelijk actief te blijven deelnemen aan CIOR/CIOMR/YROW en de mensen die zich hier reeds jaren zeer sterk voor inzetten hierbij te ondersteunen om zo de actuele topics binnen NATO te bestuderen, te bediscussiëren en dit brede spectrum aan informatie, interacties, percepties en contacten in alle richtingen te delen.

 

De jaarlijkse CIOR/CIOMR-midwintermeeting zal doorgaan in Brussel (NATO HQ), van 9 tot en met 11 februari 2017. Op dat moment zal de datum van de volgende YROW-sessie ook reeds bekend zijn.

 

Wie meer wil weten over de “YROW lessons learned” of andere specifieke vragen heeft, kan gerust contact opnemen.

 

Meer info: http://www.cior.net/& http://ciomr.org/

 

 

Stijn SEGERS
Lt (R)

François-Xavier DECLEYRE
2EV (R)