De Reserve, vandaag, morgen en in de buurlanden

Symposium 2015

Enkele honderden reservisten hebben op zaterdag 14 november het symposium bijgewoond rond ‘De reserve, vandaag en morgen’. De avond begon met een minuut stilte ter nagedachtenis van de doden tijdens de aanslagen in Parijs, de avond voordien.

Minister van Defensie Steven Vandeput was niet aanwezig op het symposium aan de Koninklijke Militaire School in Brussel. Hij was in spoedberaad met de regeringstop na de aanslagen in Parijs. In zijn tekst liet hij wijzen op het blijvende belang van een militaire reserve, ook of wellicht vooràl in tijden van besparingen en herstructureringen. Reservisten kunnen bijvoorbeeld een rol spelen op het vlak van cyberdefensie of binnenlandse bewakingsopdrachten.

Vervolgens belichtte het panel de situatie van de reservist in vier NAVO-landen. Volgens kolonel Rudy Theys, hoofd van de Nationale Directie van de Reserve, “heeft de reserve een toekomst, maar strikt volgens de noden van Defensie.” In ons land is de rol van de reserve systematisch ingekrompen sinds de opschorting van de dienstplicht, ruim twintig jaar geleden. Toch blijft er tijdens activiteitspieken behoefte aan interim-medewerkers met capaciteiten die te weinig aanwezig zijn bij beroepskrachten, zoals extra urgentieartsen voor buitenlandse operaties.

Generaal-majoor van de reserve Ranald Munro was tot vorige maand adjunct-opperbevelhebber (reserve) van de Britse landstrijdkrachten en heeft het plan Army 2020 mee vormgegeven. Daarmee herstructureert Groot-Brittannië zijn landmacht en verdubbelt het de inbreng van de reserve over vijf jaar. Naast het reguliere leger van 82.000 beroepsmilitairen komen er 30.000 getrainde reservisten, vooral in de specialisaties informatie-operaties en cyberdefensie. Of zoals hij zelf zei: “This is no hobby, this is real!”

De Franse kapitein-ter-zee van de reserve Frédéric Bouffard is professioneel actief bij het energieconcern Total, overal in de wereld. Hij coördineert de talrijke collega-reservisten in zijn onderneming en is plaatsvervangend lid in de Hoge Raad voor de Militaire Reserve (CSRM). Ook Frankrijk herziet tegen het einde van het decennium het belang van de reserve. Tegen 2019 zal de operationele reserve bestaan uit 40.000 mannen en vrouwen, meer dan een verdubbeling tegenover nu! Daarmee kan Frankrijk elke dag 1.000 reservisten inzetten om zijn grondgebied te beschermen.

Kolonel van de reserve Dick Scherjon is in Nederland bestuursadviseur bij de Rabobank. Als hoofd van het nieuwe Bureau Reservisten en Samenleving (BreS) wil hij de samenwerking tussen bedrijfsleven en defensie versterken. Net als de industrie moet Defensie inzetten op meer flexibele banen. Het doel is 30.000 reservisten tegen 2020, ook al omdat er gewoon te weinig actieve militairen zijn.

De Belgische luitenant-kolonel van de reserve Philippe Légat presenteerde als afsluiter de resultaten van een werkgroep KNVRO-KNUROO over de toekomst van de reserve. Tegen 2030 hoopt de werkgroep dat Defensie kan beschikken over 6.000 beschikbare reservisten, gespreid over vier categorieën: een gespecialiseerde reserve, een ondersteunende, territoriale en burgerreserve. Om het een beetje rauw te stellen is het doel van die uitgebreide reserve “meer leger voor minder geld”.

 

Tekst: Johan De Rijck – foto's: Christian Decloedt