Green Spring 2015

GreenSpring3

KNVRO en KNUROO organiseren dit jaar een dag van de Reserve “te velde” bij het 12-13 Li in SPA. De dag is voorbehouden aan reservisten die geen legerdienst hebben gedaan (dus gerekruteerd werden na 1994) en geen beroepsmilitair zijn geweest.

Het doel van deze dag is de “jonge” reservisten de mogelijkheid te bieden hun militaire kennis verder te ontwikkelen. Heel wat jonge rekruten klagen over de korte duur van hun militaire opleiding en stellen meer bepaald bij nationale competities vast dat hun militaire vorming moet uitgediept worden. Om aan die vraag van de Reservisten te voldoen organiseren onze beide verenigingen een dag “te velde” met omkadering door meer ervaren reservemilitairen. Wij kunnen ook rekenen op de steun van het 12-13 Li en andere professionelen (politie, brandweer, hulpverleners…). Deze dag kan ook een goede voorbereiding zijn op de nationale competitie, georganiseerd in de herfst van 2015.

GreenSpring2

Dit jaar heeft de Koninklijke Kring van de Reservemilitairen van de Provincie Luik, die optreedt als hoofdorganisator (in samenwerking met de kringen van Namen, Bergen-Charleroi-Doornik), gevraagd de oefening “Green Spring 2015” te dopen, als eerbetoon aan Ere-Commandant Serge Henniquiau. Onder die naam heeft Ere-Commandant Henniquiau, als S3 van de kring, regelmatig didactische dagen georganiseerd. Hij blijft ook vandaag nog een belangrijke draaischijf voor onze vrienden van de kring van Luik.

Het gekozen thema voor deze dag is: het lichte bataljon. Dankzij de steun van de Directeur Nationale Reserve wordt deze dag gedekt door een marsbevel. Inschrijvingen moeten ten laatste op 24 maart per mail overgemaakt worden aan het secretariaat van KNVRO die ze zal overmaken aan DNR. Enkel DNR is bevoegd om marsbevelen te vragen aan de eenheden.