Hartelijke toenadering tussen de twee nationale verenigingen van reservisten

Philippe ROUSSEAU

Het woord van de Voorzitter van KNVRO

Beste vrienden Reservisten,

Eindelijk hebt u het eerste exemplaar van ons nieuw tijdschrift ontvangen! Sinds een jaar droomden onze beide verenigingen er van u een gemeenschappelijk tijdschrift aan te bieden als uithangbord voor de volledige Reserve. Een tijdschrift waarin iedereen zich kan terugvinden en andere verenigingen beter kan leren kennen. In deze moeilijke periode moeten we er over waken spaarzaam met onze krachten en middelen om te springen en onze inspanningen coördineren om een Reserve te blijven steunen die vandaag kleiner en kleiner wordt.

Eerst wil ik onze secretaris bedanken, adjudant Patrick THERSSEN, die de titel heeft bedacht die zowel eenvoudig als efficiënt is en begrijpelijk in al onze talen (de, la, die, the Reserve). Wij zullen hem met plezier een welverdiende fles champagne bezorgen! Een nieuw tijdschrift is altijd een nieuw avontuur. Het begin is soms wat moeilijk. Wij waren het vrij snel eens over de titel en over het verschijningsritme: op het einde van de eerste maand van elk trimester. Om administratieve en postale redenen is het voor ons eenvoudiger om eind januari, april, juli en oktober te publiceren. Dat is een wat ander ritme dan u gewoon bent (maart, juni, september, december). De redactieploeg zal maar starten vanaf het tweede nummer. De “coördinatievergadering” van beide verenigingen neemt dit eerste nummer op zich.

Op het ogenblik dat ik dit schrijf had dit nummer al in uw bus moeten steken. We kampen dus al met vertraging. Maar wij beloven beterschap. Een kwaliteitsvol tijdschrift uitbouwen blijft vandaag een uitdaging en de samenwerking vooral met de drukkerij van Defensie gaat steeds moeilijker. Het gebrek aan personeel zorgt onvermijdelijk voor langere termijnen.

U vindt in het nummer wat over het leven van onze beide verenigingen. Beetje bij beetje zal u naast onze gemeenschappelijke activiteiten (die steeds talrijker worden) en de activiteiten van uw vereniging ook de activiteiten van de andere verenigingen leren kennen. U een totaal beeld geven van het leven van de Reserve, dat is onze ambitie.

Ons tijdschrift is zeer jong, ook al is het de opvolger van twee zeer geapprecieerde tijdschriften (de ARES en de PATRIOT). Toon dus wat begrip bij het eerste nummer. Maar wees niet onverschillig: commentaar en kritiek zijn welkom op de mailadressen van beide verenigingen.

Veel leesplezier.

Philippe ROUSSEAU Kolonel (R) Jur

Voorzitter


Michel d'Allessandro

Het woord van de Voorzitter van KNUROO

Tijdens de laatste algemene vergadering van KNUROO, op  14 maart 2015, hadden we de gelegenheid om langere tijd in te gaan op de 3 uitdagingen die ons op korte termijn te wachten staan en dat in afwachting van wat het Strategische Plan van Defensie in petto heeft voor de Reserve. De drie uitdagingen waarvan sprake waren allemaal verbonden met onze doelstelling onze Vereniging meer zichtbaar te maken voor de buitenwereld. Bekijken we vandaag eens hoever we daarmee staan.

De eerste uitdaging was de vernieuwing en “rebranding” van onze website die dateert van 2001 en niet meer aan onze verwachtingen voldeed. Zoals ik al heb aangekondigd tijdens ons laatste Nationaal Bureau, heeft Luc VAN OVERBEKE, lid van onze Kring van Gent, dit kolossaal project met brio tot een goed einde gebracht en ik feliciteer hem daarvoor van harte. Het ontwerp van de site is bijzonder dynamisch en heeft als eerste roeping een nieuw publiek aan te trekken. De actualiteit en getuigenissen van reservisten komen er ruim aan bod. Aan ons nu om dit nieuw interactief uitstalraam tot leven te brengen.

De tweede uitdaging is het niveau, de mate en de snelheid van onze reacties op onze Facebookpagina. Een Facebookpagina is per definitie een pagina die leeft van uur tot uur op het ritme van de gebeurtenissen. Dat vormt het verschil met onze website. Door die aanpak te volgen kan onze Vereniging proberen een jong publiek aan te trekken zoals dat van alle nieuwe Reservisten die we het genoegen hadden te ontmoeten tijdens Green Spring 2015. Loris DEGAILLE, jong lid van onze kring in Bergen en verzot op Facebook, helpt ons hierbij. U hebt ongetwijfeld opgemerkt dat op de dag zelf van Green Spring alle foto’s en commentaren te zien waren op onze pagina. Laten we op die weg doorgaan en zeer snel reageren bij onze volgende evenementen zoals de Nationale Competitie.

De derde uitdaging is ons tijdschrift dat ten gevolge van diverse tegenslagen waarop ik niet verder wil ingaan, sinds een jaar niet meer verschenen is. Bovendien hebben we, zoals iedereen weet, ondertussen besloten om maar één gemeenschappelijk tijdschrift voor de twee verenigingen meer te publiceren. En zoals mijn vriend en collega Philippe ROUSSEAU, Nationaal Voorzitter van KNVRO, al heeft onderstreept: een nieuw tijdschrift is altijd ook een nieuw avontuur. Een gemeenschappelijk tijdschrift is ook complexer om te beheren want het vereist een evenwicht en een subtiele dosering om door een zo groot mogelijk aantal leden, zowel van KNVRO als van KNUROO aanvaard te worden. Het heeft meer tijd gekost om dit eerste nummer klaar te krijgen maar ik durf zonder pretentie te stellen dat we er in geslaagd zijn. Ik houd er aan Adjudant THERSSEN te bedanken die niet alleen de briljante naam heeft bedacht maar ook de architect was van de opmaak van dit nummer.

Ik zou willen eindigen met de oproep niet te aarzelen om ons uw opmerkingen mee te delen, zowel positieve als negatieve, over deze drie belangrijke werken die we tot een goed einde hebben gebracht. Want het is dankzij uw opmerkingen of adviezen dat we ons in de toekomst nog kunnen verbeteren.

Ten slotte wens ik dat we, of we nu lid zijn van KNUROO of van KNVRO, samen zouden werken aan een betere toekomst voor de Reserve in de geest van onze nationale wapenspreuk: Eendracht maakt Macht!

Michel d’ALESSANDRO Adjudant (R)

Nationaal Voorzitter