De reserve verenigingen op het parlement

 

 IMG 3484 3 commission

 

Op 20 juni vond in de schoot van de Commissie Landsverdediging van de Kamer van Volksvertegenwoordigers de hoorzitting plaats rond de reserve. Na de tussenkomsten van Gen Maj Nulmans en Gen Maj Thys namen LtKol Legat en Adj Maj d’Alessandro het woord om de visie van de verenigingen van reservisten rond de toekomst van de reserve uit de doeken te doen. Het werd een leerrijke dag voor de aanwezige parlementsleden die een duidelijk overzicht kregen van de huidige situatie van de reserve. Dat de huidige situatie dringend aan verandering toe was, werd voor de meeste parlementsleden duidelijk. KNVRO en KNUROO zullen uiteraard niet nalaten om verder te werken aan de ontwikkeling van het nieuwe concept van de reserve en om de belangen van de reserve te verdedigen.