De maximum leeftijden zijn aangepast!

 

w1440h700zcCq85_vzw_wetgeving_1440x700-cropped

 

We mochten u al informeren over een wetsontwerp die de maximum leeftijden zouden verhogen.

Dit wetsontwerp werd realiteit door de wet van 20 mei 2019 die de maximum leeftijden verandert voor de benoeming en door de koninklijke besluiten van 3 en 12 juli die de maximum leeftijden voor de rekrutering veranderen.

Voortaan mogen vrijwilligers tot 35 jaar binnenkomen. Onderofficieren en officieren moeten 10 jaar kunnen renderen voor ze op rust gaan. In de huidige stand van zaken, betekent dit dat ze tot 50 jaar mogen gerekruteerd worden. Voor de laterale werving werd de leeftijd van 50 jaar behouden.

De maximum leeftijden voor de benoeming werden verhoogd tot 40 jaar voor de vrijwilligers en tot 5 jaar rendement voor de onderofficieren en officieren.

Het verhogen van de maximum leeftijden ligt in de lijn van de visie van de reserve verenigingen. Dat neemt niet weg dat er nog werk aan de winkel is om het bestaan van de reserve als dusdanig te waarborgen. De reserve verenigingen zullen niet nalaten om blijvend initiatieven te nemen hiertoe.

Om de tekst van het koninklijk besluit te lezen, click hier.