Green Spring 2015

KNVRO en KNUROO organiseren dit jaar een dag van de Reserve “te velde” bij het 12-13 Li in SPA. De dag is voorbehouden aan reservisten die geen legerdienst hebben gedaan (dus gerekruteerd werden na 1994) en geen beroepsmilitair zijn geweest. Het doel van deze dag is de “jonge” reservisten de mogelijkheid te bieden hun militaire kennis verder te […]