info@reserve: Nieuwe brochures

Een nieuwe rekruteringscyclus voor de reserve kondigt zich aan. Weldra worden de nieuwe vacatures voor 2015 via deze website publiek gemaakt. Daarbij hoort niet alleen een nieuwe brochure voor kandidaat-reservemilitairen maar ook een vernieuwde brochure over de reserve in het algemeen. De brochure ‘The reserve – together we achieve more!’ is opgesteld in beide landstalen […]