info@reserve : DIMONA … wablief?

Dimona is het elektronische bericht waarmee de werkgever iedere in- en uitdiensttreding van een werknemer aangeeft bij de Rijksdienst voor Sociale zekerheid (RSZ) of de Dienst voor Bijzondere Socialezekerheidsstelsels DIBISS. De Dimona-aangifte is verplicht voor alle werkgevers uit de publieke en private sector, dus ook voor het personeel van Defensie!  Dimona bevat de gegevens over het […]