info@reserve: ‘Ik wil presteren!’ – Vaak gestelde vragen: een toelichting

Hoeveel dagen moet ik presteren? Elke reservemilitair moet jaarlijks vijf dagen (voor de vrijwilligers) of zeven dagen (voor de officieren en onderofficieren) presteren, wil hij of zij tot de ‘getrainde’ reserve behoren. Het minimumaantal prestatiedagen (5 of 7) is een norm en bijgevolg niet beperkend. Mag ik meer dan 5 of 7 dagen presteren? Ja, maar enkel […]